Tomas Tranströmers plats

Inför invigningen av Tomas Tranströmers plats utanför Västerås stadsbibliotek gav Ida Rosén Branzell idé och form åt den gestaltning som nu finns på platsen(Bilderna till höger). Det är en av Tomas Tranströmers dikter inblästrade i sten, samt diskreta rådjursspår som löper från "ön" där diktstenen ligger och mot bibliotekets ingång. Rådjursspåren står dels för det ordlösa språk som Tomas Tranströmer talar om i dikten, och dels är de en symbol för Västmanlands landskapsdjur, som är rådjuret. Spåren är lågmälda och blir en överraskning till den som passerar med en observant blick.

Prosa runt bok

"Inom mig bär jag mina tidigare ansikten, som ett träd har sina årsringar.
Det är summan av dem som är >>jag<<.
Spegeln ser bara mitt senaste ansikte, jag känner av alla mina tidigare."
        Tomas Tranströmer


Våren 2016 blev gestaltningen vid Tomas Tranströmers plats komplett genom att den sista delen, "Prosa runt bok", kunde färdigställas och invigas. Prosa runt bok består av tre prosarader av Tomas Tranströmer, som är blästrade i smågatstenarna runt trädet. Läsaren av raderna måste själv aktivt förflytta sig runt trädet för att kunna läsa hela texten, vilket gör läsaren till en del av skapandet av nya, abstrakta, "årsringar" runt trädet. Prosaraderna valdes av Tomas och Monica Tranströmer själva, just för denna idé och denna plats, några få år innan Tomas bortgång 2015.

Stenpoesi

Lasse Färnlöfs plats

Stenpoesin.

Stenen vid Tomas Tranströmer-plats utanför Västerås stadsbibliotek (2012).

 
Stenpoesin
 
Stenpoesin

Rådjursspåren som är inblästrade i gatstenarna, löper från "ön" med diktstenen mot Stadsbibliotekets ingång. Om du ser dig om kan du kanske se rådjuret som lämnat dem?

 
Stenpoesi projektet i Västerås
 
Stenpoesi projektet i Västerås
 
Projektet Prosa runt bok  i Västerås

Text till ovanstående bild

Projektet Prosa runt bok  i Västerås

 

Projektet Prosa runt bok  i Västerås

 

Projektet Prosa runt bok  i Västerås

 

startsida   


illustration   


offentliga uppdrag   


bokomslag   


logotyper   


utställningar   


mer...   


butiken   

sidan uppdaterad 2017-06-01